ROZPUSTADLO VINNEHO KAMENA

ROZPUSTADLO VINNEHO KAMENA

 

Rozpúštadlo vinného kameňa je práškový, vysoko alkalický čistiaci koncentrát k odstraneniu vinného kameňa v nádržiach vinaského priemyslu.

Odstaňuje odolné usadeniny pliesňí, žalatinu a kvasinky.

Postup čistenia (tanky,potrubie a hadice- vnútorné):

 

Aplikácia prípravku prečerpávaním alebo CIP:

a) Alternatíva bez CHLÓRU

Na 1000 litrov objemu nádrže pripravte 80 až 100 litrov vody s 2 % „ČISTIČ NÁDRŽÍ EXTRA“ (v.č. 406003) a prečerpávajte 30 – 60 min. cez rozprašo¬vaciu hlavicu. Po aplikácii dôkladne
vystriekajte nádrž silným prúdom pitnej vody a odstráňte zvyšky nečistôt!(Pozn.: Pri priamom plnení aplikujte na 1000 litrov vody 5 – 6 kg prípravku, doba pôsobenia 2 až 4 dni.) Aplikačný roztok sa dá najmä u nečistôt z červeného vína zosilniť pridaním 0,5% roztoku „ZOSILOVAČ ČISTENIA“ (v.č. 413721).

 

b) Alternatíva s CHLÓROM

Na 1000 litrov objemu nádrže pripravte 80 až 100 litrov vody s 2 % „ČISTIČ NÁDRŽÍ ŠPECIÁL + CL“ v.č. 406001) a prečerpávajte 30 – 60 min. cez rozprašo¬vaciu hlavicu. Po aplikácii dôkladne
vystriekajte nádrž silným prúdom pitnej vody a odstráňte zvyšky nečistôt!

(Pozn.: Pri priamom plnení aplikujte na 1000 litrov vody 5 – 6 kg prípravku, doba pôsobenia 2 až 4 dni.)

 

Odstránenie vinného kameňa: Na 1000 L objemu nádrže pripravte 80 – 100 L vody s 3 – 7% roztokom „ROZPÚŠŤADLO VINNÉHO KAMEŇA“ (v.č. 406200), a sprchujte 30 – 60 min. cez rozprašo¬vaciu hlavicu.

Aplikačný roztok sa dá zosilniť pridaním 2 – 5% roztoku„ZOSILOVAČ ČISTENIA“ (v.č. 413721)

Pri priamom plnení aplikujte na 1000 litrov vody 5 – 10 kg prípravku, doba pôsobenia 2 až 4 dni.

Po aplikácii dôkladne vystriekajte nádrž silným prúdom pitnej vody a odstráňte zvyšky nečistôt.

 

Sterilizácia: Sprchujte 10 – 30 minút 1 – 3% roztokom za studena „HYDROSAN“ (v.č. 413720).

Po aplikácii dôkladne vypláchnite pitnou vodou.

Varianty tovaru

    váha objem Dostupnosť Katalógové číslo Cena
ROZPUSTADLO VINNEHO KAMENA 6 kg l 5 dní 160068 65,58 €
 
ROZPUSTADLO VINNEHO KAMENA 15 kg l 5 dní 160073 122,80 €
 
ROZPUSTADLO VINNEHO KAMENA 40 kg l 5 dní 160071 240,93 €
 
Copyright 2015 - 2024 © vinarskysvet.sk