Kontakt

Úvod Kontakt

 

Názov firmy

A-nova s.r.o.

Korešpondečná adresa (predajňa):                               
               

Nemocničná ul. 1

909 01 Skalica

 

Otváracie hodiny:

Po - Pia: 08:00 - 15:45

So - Ne: zatvorené

 

Faktruračná adresa:

A-nova s.r.o

Hollého 15

909 01 Skalica

ICO: 45356505

IC DPH: SK2022979101

 

 

Telefón: 

0903 757 797

034/664 79 62

 

Email:

obchod@a-nova.sk

obchod@a-nova.cz

info@gastroriad.sk

 

Zodpovedný vedúci: Jana Hýbnerová
Kontakt: obchod@a-nova.sk

Zápis v ŽR: Okresný úrad Trnava
Oddiel ŽR, vložka číslo: 25090/T 

 

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: CSOB a.s.
Č.účtu/kód: 4011049107
IBAN: SK31 7500 0000 0040 1104 9107
SWIFT: CEKOSKBX
KS: 0008
VS: číslo objednávky

IČO: 45356505
DIČ: 2022979101
IČ DPH: SK2022979101
Spoločnosť A-nova s.r.o.  je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

-----------------------------------------------------------------------------------
Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27   

 

Zaujímavé odkazy na stranky

Verím, že tu najdeme spoločne veľa zaujimavých odkazov.

Budeme radi za Vaš prispevok do tejto časti zaujímavými stránkami.

 

 

Gastroriad - gastro technológia

 

https://www.gastroriad.sk/

Copyright 2015 - 2023 © vinarskysvet.sk