Cristaline

Cristaline

Varianty tovaru

    balenie Dostupnosť Katalógové číslo Cena
Cristaline 10 g 070454 5,02 €
 
Cristaline 100 g 070435 37,11 €
 
Cristaline 1 kg 070432 273,10 €
 

Cristaline

Cristaline je rybie flokulačné činidlo, ktoré zlepšuje filtrovateľnosť vína a to najmä z botrytických hrozna. Odstraňuje horkú chuť a zjemňuje vína. Umožňuje úplné odstránenie jemných častíc. Prípravok Cristaline je určený na čírenie ťažko filtrovateľných vín. Zlepšuje čírosť, filtrovateľnosť a organoleptické vlastnosti.
Použitie: Potrebné množstvo rozmiešajte v malom množstve vlažnej vody a potom pridajte do celkového objemu. Po aplikácii do dvoch dní víno stočiť.

Dávkovanie: 1-4 g/hl Dráždivé látkySkladovanie: Skladujte v chlade a suchu. Otvorené balenie tesne uzavrite av najbližšom čase spotrebujte.
Servis: (+420) 775 004 044, 777 784 378, Dráždivé látky: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.

Zaujímavé odkazy na stranky

Verím, že tu najdeme spoločne veľa zaujimavých odkazov.

Budeme radi za Vaš prispevok do tejto časti zaujímavými stránkami.

 

 

Gastroriad - gastro technológia

 

https://www.gastroriad.sk/

Copyright 2015 - 2023 © vinarskysvet.sk